Gudstjänst

gudstjanster2

Varje söndag firar vi gudstjänst kl.11.00 i Betelkyrkan, Kyrkgatan 51. Gudstjänsterna präglas av enkelhet, lovsång, bibel- och vardagsförankrad predikan och möjlighet till förbön. Efter gudstjänsten fikar vi tillsammans i kyrksalen. Vi möts också i smågrupper i hemmen.

Vi vill att du ska känna dig välkommen till Betel!

Kyrkgatan 51

Copyright © 2005 - 2022 Betelkyrkan Östersund