Barn & ungdom

I församlingen finns ett antal familjer med barn. Varannan söndag  har vi söndagsskola för barn mellan 4-8 år. Vi utgår ifrån ett material som heter ”Skatten”. För de som är 9 år och uppåt finns IAm där det är fokus runt Bibelläsning, samtal och bön. För de allra minsta barnen finns ett barnpassningsrum där du som förälder kan följa gudstjänsten via en TV  medan barnet leker.

Copyright © 2005 - 2022 Betelkyrkan Östersund