Sommarmöte

i Elimkapellet Lockåsen – med tema Mission.
Lockåsen 740, Oviken,  vid riksväg 321
(Samordna resan!)

Copyright © 2005 - 2022 Betelkyrkan Östersund