Möten med Ellel Ministry (i Storsjökyrkan)

10:00  Kaffe
10:20  Lovsång
10:30  ”Människan – ande, själ och kropp”
11:15   Paus
11:45  ”Förlåtelse – porten till helande”
12:30  Lunchpaus
14:00  ”Generationspåverkan”
14:45  Paus
15:15  ”Inre helande”
16:00  Paus
17:00  Lovsång
17:10  ”Hade Gud en bra dag på jobb när han skapade mig?”
18:00  Möjlighet till förbön

Copyright © 2005 - 2024 Betelkyrkan Östersund