Möten med Ellel Ministry (i Betelkyrkan)

Välkommen – Lovsång

18:40 ”Bygga på klippan”
19:45 Möjlighet till förbön

Copyright © 2005 - 2024 Betelkyrkan Östersund