Lovsångskonferens i Arvesund

Söndagsmöte i Arvesund House of Prayer

14 november 2021  11:00 – 13:00
117, Arvesund 117, 830 02 Mattmar

Avfärd med bilar från Betelkyrkan kl 9:45
För ytterligare info se: https://pappashus.se/lovsangshelg/

Copyright © 2005 - 2022 Betelkyrkan Östersund