Högtidsgudstjänst

Predikan Öyvind Tholvsen, tidigare Betelpastor.

Copyright © 2005 - 2024 Betelkyrkan Östersund