Gudstjänst – pingstdagen

Predikan över 1 Kor 14.

Copyright © 2005 - 2023 Betelkyrkan Östersund