Gudstjänst

Gudstjänst med nattavard. Predikan: Ingemar Forss, 1 Kor 16. Välkommen!

Copyright © 2005 - 2022 Betelkyrkan Östersund