Gudstjänst

Predikan: Daniel Hultberg. Tema: 1 Korinterbrevet 3. Söndagsskola, fika, lovsång, bön och gemenskap.

Copyright © 2005 - 2022 Betelkyrkan Östersund