Gudstjänst

Predikan Kenneth Hermansson
”Från Göteborg till Pyongyang – förföljelser av kristna i historia och nutid”

Copyright © 2005 - 2024 Betelkyrkan Östersund