Gudstjänst

Betagudstjänst Bo Westin
”Flisan och bjälken” samt ”Den gyllene regeln”
Bibeltext: Matteus kapitel 7, verserna 1-5, 12

(Tyvärr ingen möjlighet till digital utsändning denna söndag.)

Copyright © 2005 - 2023 Betelkyrkan Östersund