Församlingsmöte

Kort gudstjänst, medverkan Elsy Forss.
Därefter församlingsmöte.

Copyright © 2005 - 2022 Betelkyrkan Östersund