Årsmöte

Årsmöte för församlingen. Även öppet för de som inte är medlemmar. Servering.

Copyright © 2005 - 2022 Betelkyrkan Östersund