Adventsgudstjänst

Predikan Simon Danielsson.
Julinslag med medverkan av barn.

Copyright © 2005 - 2022 Betelkyrkan Östersund