Alpha-kurs

Vi planerar en Alphakurs som riktar sig till såväl svenska- som spanskatalande, med start söndag 24 februari kl 11. Samlingarna blir sedan varannan söndag kl 11. Vi mötes till en enkel måltid, ser en Alphafilm samt samtalar om den kristna trons grunder.

Alla är välkomna!

 

 

Copyright © 2005 - 2019 Betelkyrkan Östersund