Kalender

Sep
28
sön
Gudstjänst
Sep 28 kl. 11:00 – 12:30

Gudstjänst
Gemensam gudstjänst med barnen
Kyrkfika

Okt
5
sön
Gudstjänst med nattvard
Okt 5 kl. 11:00 – 12:30

Gudstjänst med nattvard
Predikan: Maria Gustafsson
Söndagsskola och IAm
Kyrkfika

Okt
12
sön
Gudstjänst
Okt 12 kl. 11:00 – 12:30

Gudstjänst
Predikan: Ingemar Forss
Söndagsskola
Kyrkfika

Okt
19
sön
Gudstjänst
Okt 19 kl. 11:00 – 12:30

Gudstjänst
Predikan: Daniel Hultberg
Söndagsskola och IAm
Kyrkfika

Okt
26
sön
Gudstjänst
Okt 26 kl. 11:00 – 12:30

Bön- och lovsångsgudstjänst
Kyrkfika

Nov
2
sön
Gudstjänst med nattvard
Nov 2 kl. 11:00 – 12:30

Gudstjänst med nattvard
Predikan: Andreas Grip
Söndagsskola & IAm
Kyrkfika

Nov
9
sön
Gudstjänst
Nov 9 kl. 11:00 – 12:30

Gudstjänst
Söndagsskola & IAm
Kyrkfika

Nov
16
sön
Gudstjänst
Nov 16 kl. 11:00 – 12:30

Gudstjänst
Predikan: Ingemar Forss
Söndagsskola & IAm
Kyrkfika

Nov
23
sön
Gudstjänst
Nov 23 kl. 11:00 – 12:30

Gudstjänst
Kyrkfika

Nov
30
sön
Gudstjänst
Nov 30 kl. 11:00 – 12:30

Gudstjänst
Predikan Kenneth Hermansson
Söndagsskola & IAm
Kyrkfika

Dec
7
sön
Gudstjänst
Dec 7 kl. 11:00 – 12:30

Gudstjänst
Predikan: Ingemar Forss
Kyrkfika

Dec
21
sön
Gudstjänst
Dec 21 kl. 11:00 – 12:30

Gudstjänst
Predikan: Anders Silverdal
Kyrkfika

Jan
11
sön
Gudstjänst
Jan 11 kl. 11:00 – 12:30

Gudstjänst
Predikan: Ingemar Forss
Kyrkfika

Jan
25
sön
Gudstjänst
Jan 25 kl. 11:00 – 12:30

Gudstjänst
Kyrkfika

Feb
1
sön
Gudstjänst
Feb 1 kl. 11:00 – 12:30

Gudstjänst
Kyrkfika

Copyright © 2005 - 2018 Betelkyrkan Östersund