Sångkväll

Humor och allvar Carl Östs visor

Sångarparet Curt & Anna-Lena Axelsson sjunger och berättar om trubaduren o sångförfattaren Calle Öst.

Copyright © 2005 - 2019 Betelkyrkan Östersund