Samtalskväll om mission

Medverkan av Rune Jonsson och Hans Lindstrand från Evangeliska Frikyrkan (EFK)

Copyright © 2005 - 2020 Betelkyrkan Östersund