Gudstjänst i Hallen

Gemensam avfärd kl 9:45 från Betel till ”Pappas Hus” i Hallen.

Copyright © 2005 - 2020 Betelkyrkan Östersund