Gudstjänst

Ulla Strindberg predikar.

Copyright © 2005 - 2019 Betelkyrkan Östersund