Gudstjänst

Ulla Strindberg predikar.

Copyright © 2005 - 2020 Betelkyrkan Östersund