Gudstjänst

Anders Silverdahl, sjukhuspastor i Östersund, sjunger och predikar. Herrens måltid. Efter kyrkfikat Församlingsmöte.

Copyright © 2005 - 2020 Betelkyrkan Östersund