Gudstjänst

Bibelläsning och vittnesbörd. Nattvard.

Copyright © 2005 - 2019 Betelkyrkan Östersund