Gudstjänst

Gudstjänst med vittnesbörd och bibelläsning samt Nattvardsmåltid.

Församlingsmöte.

Copyright © 2005 - 2019 Betelkyrkan Östersund