Gudstjänst

Kenneth Ring predikar och sjunger.

Efter gudstjänsten c:a kl 13:00 Församlingsmöte. Ärende: Beslut om anställning,  tjänst på 20%.

Copyright © 2005 - 2019 Betelkyrkan Östersund