Gudstjänst

Bibelläsning och fria vittnesbörd. Nattvard.

Copyright © 2005 - 2019 Betelkyrkan Östersund