Gudstjänst

Ekumenisk mässa Stora kyrkan. Equmeniakören, ekumeniskt lovsångsteam. Martin Boström, Bibellärare vid Åredalens Fhs. Barnkyrka.

Copyright © 2005 - 2019 Betelkyrkan Östersund