Gudstjänst

Bibelläsning och fria vittnesbörd. Sören Ekerbo talar om Gideoniternas bibelspridningsarbete.

Copyright © 2005 - 2019 Betelkyrkan Östersund