Gudstjänst

Förintelsens minnesdag.
Kenneth Hermansson talar om den kristna trons judiska bakgrund samt om Antisemitismens och Förintelsens historia.

Copyright © 2005 - 2019 Betelkyrkan Östersund