Gudstjänst

Söndagsskolans Julavslutning med sång och drama.

Copyright © 2005 - 2018 Betelkyrkan Östersund