Gudstjänst

Gudstjänst. Kerstin Rosén, Open Doors, informerar om förföljda kristna i världen.

Copyright © 2005 - 2019 Betelkyrkan Östersund