Gudstjänst

Predikan Ingemar Forss, EFK:s nye Missionsdirektor
Vid kyrkkaffet Politikerutfrågning: Nisse Sandqvist (V)

Copyright © 2005 - 2019 Betelkyrkan Östersund