Gudstjänst

Gudstjänst med predikan och sång Anders Silverdahl, Sjukhuskyrkan. Nattvard.

Copyright © 2005 - 2018 Betelkyrkan Östersund