Gudstjänst

Gudstjänst med predikan Kenneth Hermansson. Nattvard.

Copyright © 2005 - 2019 Betelkyrkan Östersund