Församlingens årsmöte

Årsberättelse och ekonomisk redovisning för 2018.
Val till funktioner för 2019.
Ändring av stadgar.

Copyright © 2005 - 2019 Betelkyrkan Östersund