Församlingens Årsmöte

Årsredovisning 2019 samt val och beslut inför 2020.

Copyright © 2005 - 2020 Betelkyrkan Östersund