Bibelläsning och bön

med ”Getsemaneinriktning”.

Läs gärna Matteus kapitel 26 inför kvällen.

Copyright © 2005 - 2020 Betelkyrkan Östersund