Alphadag

Gemenskapsdag på Frösövallen med Alphakursen.

Samling på Betelkyrkan för avresa till Frösövallen kl 10:00

Copyright © 2005 - 2020 Betelkyrkan Östersund